دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

اعضای کارگروه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دبیر اجرایی کارگروه

دکتر حمیدرضا پازکی طرودی   

اعضای هیئت علمی عضو کارگروه

دکترپروین ابراهیمی، دکتر سلطان احمد ابراهیمی، دکتر عزیز رضاپور، دکتر حسین شعبانی‌نژاد، دکتر محمود هورمند

 دانشجویان تحصیلات تکمیلی عضو کارگروه

علی اصغر قربانی آهنگرکلاهی، مینا جزایری، فاضل گرجی‌پور، مژگان فردید، ندا حبیب زاده، عبدالصالح جعفری، سعید باقری