دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

آینده‌نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
دبیراجرایی : دکتر بیتا مهروی

اعضای کارگروه :

دریادخت مسرور (پرستاری)