دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

تماس با دبیرخانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

فکس:86702237

تلفن تماس:86702253

آدرس دبیرخانه تحول و نوآوری: معاونت آموزشی دانشگاه، ساختمان مرکزی طبقه دوم، ستاد تحول و نوآوری