پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

پنجمین نشست مشترک دبیران کارگروه‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و ماموریت های ویژه دانشگاه

نشست مشترک کارگروه‌های تحول و مأموریت‌های ویژه دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

سومین نشست مشترک کارگروه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سال ۹۷

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵

تخصیص امتیاز دانش پژوهی برای اعضای هیئت علمی همکار با بسته های تحول و نوآوری

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵

چاپ و نشر فعالیت های کارگروه های بسته های تحول و نوآوری

قابل توجه اعضای محترم فعال در بسته های تحول و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

سومین جلسه‌ی پایش بسته‌های تحول و نوآوری برگزار شد

گزارش اقدامات مردادماه دبیران بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن